Chia sẻ kiến thức

Cách tắt Microsoft Defender trong Windows 11

0

Bạn có thể biết rằng Bộ bảo vệ Microsoft là phần mềm chống vi-rút được cài đặt sẵn trong Windows 11. Nhưng có những lúc bạn muốn tắt Bộ bảo vệ Microsoft. Chẳng hạn như khi bạn muốn tải xuống phần mềm mà bạn biết là an toàn nhưng Bộ bảo vệ Microsoft không cho phép. Vì vậy, hãy xem cách tắt Microsoft Defender trong Windows 11.

Cách tắt tạm thời Microsoft Defender bằng Windows Security

  1. Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm trên thanh tác vụ và tìm kiếm Windows Security .
  2. Chọn vào Virus & threat protection

3. Chọn vào Manage settings ở dưới Virus & threat protection settings.

4. Bạn chọn tiếp vào tắt Real-time protection và chọn vào Yes khi hiện lên cảnh báo

Xem thêm: Cách truy cập Menu Boot trên windows 11

Sau khi hoàn tất, Microsoft Defender sẽ bị tắt.

Tuy nhiên sau khi cài đặt xong bạn nên bật Microsoft Defender lại ngay lập tức.

Leave a comment