Chia sẻ kiến thức

Cách thêm Font chữ mới trong Microsoft Word

0

Thường phông chữ trong Word chưa đủ nhiều để bạn sáng tạo vì thế bạn có thêm một vài fonts chữ theo ý mình vào word bằng vài bước đơn giản dưới đây

Cách 1: Sử dụng Microsoft Store

Bước 1: Mở Settings > Tìm kiếm Font Settings > Get more fonts Microsoft Store

Bước 2: Bạn có thể lựa chọn bất kì các phông chữ bất kì phù hợp với mình tại đây.

Bạn chọn tiếp phông chữ phù hợp nhấn vào Get để cài đặt phông chữ đó.

Cách 2: Sử dụng Trình cài đặt phông chữ

Bạn có thể tham khảo các font chữ tại: AbstractFonts

Ở mục Fonts > Browse and install fonts trong mục Drang and drop to install

Tiếp theo chọn vào file font chữ đã tải về máy > Choose fonts để cài đăt fonts vào

Fonts chữ thêm vào thành công sẽ hiện ở mục Available fonts như Fonts NVN Valky vừa được thêm vào máy

Vậy là fonts này đã được thêm thành công vào Word.

Xem thêm: Cách thay đổi ngôn ngữ trong Microsoft Word

Chúc bạn thực hiện thành công nhé.

Leave a comment