Chia sẻ kiến thức

Copy static files sử dụng Vite

0

Vite hiện được sử dụng khá phổ biến và thay thế hàng đầu cho Webpack. Một trong những chức năng quan trọng được sử dụng trong việc xây dựng hệ thống Web thông qua Vite là sao chép các File tĩnh.

Điều đó được thực hiện thông qua Plugin: vite-plugin-static-copy

Cài đặt plugin vite-plugin-static-copy

Với lệnh npm sau:

npm i vite-plugin-static-copy

Hoặc ra lệnh cho Yan

yarn add -D vite-plugin-static-copy

Tích hợp plugin vào Vite

chỉnh sửa tập tin vite.config.js và thêm:

import { viteStaticCopy } from 'vite-plugin-static-copy'

export default {
 plugins: [
  viteStaticCopy({
   targets: [
    {
     src: 'bin/vinasupport.com.js',
     dest: 'wasm-files'
    }
   ]
  })
 ]
}

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment