Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn bỏ mật khẩu của file ssl certificate private key

0

Khi cài đặt Chứng chỉ SSL cho website, việc đầu tiên chúng ta cần làm là tạo 2 File .csr.Key.

  1. File .csr được sử dụng để yêu cầu chứng chỉ số từ nhà cung cấp.
  2. File .key là File Khoá Riêng đóng vai trò khoá để giải mã chứng chỉ số.

Thông thường chúng ta sử dụng lệnh sau để tạo 2 File trên:

openssl req -newkey rsa:2048 -keyout vinasupport.key -out vinasupport.csr

Thông thường nó sẽ yêu cầu chúng ta đặt mật khẩu.

Việc tạo mật khẩu sẽ giúp tăng tính bảo mật, khi đó để sử dụng File chứng chỉ chúng ta phải nhập mật khẩu. Tuy nhiên, nếu máy chủ của bạn đủ an toàn và các thao tác mật khẩu này khiến bạn cảm thấy mất hứng thú, để không phải đặt mật khẩu, hãy tạo File bằng lệnh sau:

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout vinasupport.com.key -out vinasupport.com.csr

Và nếu trong trường hợp bạn vô tình tạo mật khẩu cho File Key cá nhân, chúng ta có thể xóa mật khẩu như sau:

openssl rsa -in vinasupport.key -out vinasupport_without_pass.key

Sự kết luận

Tuy nhiên, bạn nên đặt mật khẩu thì độ bảo mật sẽ cao hơn. Bạn có thể mua Ceritficate với giá rẻ nhất thị trường từ nhà cung cấp SSLs.com – Thương hiệu của nhà cung cấp tên miền lớn nhất thế giới Namecheap

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment