Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn Preview – Xem trước file nhanh trên Ubuntu

0

Tinh năng xem trước file trong giao diện quản lý File được mặc định có sẵn trên Windows và MacOS, nhưng mình cũng ko hiểu tại sao nó lại không có trên Ubuntu. Sau khi tìm hiểu mình đã tìm được cách xem trước file khá dễ dàng trên Ubuntu. Nay chia sẻ lại cho các độc giả trên vinasupport.com

Cài đặt chức năng preview trên Ubuntu

Bạn cần cài 2 thư viện sau:

sudo apt install gnome-sushi unoconv

Sử dụng chức năng preview trên Ubuntu

Để sử dụng vô cùng đơn giản, ở giao diện quản lý File của Ubuntu => Chọn File cần Preview => Gõ phím [ Space ]

Nó sẽ hiển thị preview với giao diện giống như sau:

Để thoát khỏi chế độ preview chúng ta gõ tiếp phím [ Space ]

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment