Chia sẻ kiến thức

Kiểm tra cổng (port) đang mở với kết nối UDP

0

Chúng tôi đã có một bài viết về việc mở cổng trên Windows:

Hôm nay chúng tôi xin hướng dẫn các bạn trên Linux kiểm tra port có đang mở cho kết nối UDP hay không? Chúng tôi sử dụng Netcat. Netcat (thường được viết tắt là nc) là một tiện ích mạng máy tính để đọc và ghi dữ liệu qua các kết nối mạng sử dụng TCP hoặc UDP.

Kiểm tra cổng mở với UPD . sự liên quan

Để kiểm tra chúng ta sử dụng lệnh nc với -u . tham số

nc -vzu <host> <port>

Kết quả:

Tạo một cổng mở trên UPD với Netcat

Hoặc có thể tạo port mở (nghe) bằng lệnh nc

nc --ul <host> <port>

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment