Chia sẻ kiến thức

Kiểm tra dịch vụ start tự động khi máy chủ Linux khởi động

0

Có ba hệ thống Init Linux phổ biến: Upstart, System V và SystemD. Các hệ thống này sẽ chỉ định dịch vụ nào sẽ được khởi động tự động khi máy chủ khởi động. Đối với các phiên bản Ubuntu hiện tại, bạn có thể có sự kết hợp của Upstart và SystemV. Các phiên bản Ubuntu mới hơn sau 15.04 “Vivid Vervet” (và các bản phân phối Linux khác như RHEL / CentOS 7) đang sử dụng SystemD.

1 – Khởi động

Upstart được viết bởi Scott James Remnant, một cựu nhân viên của Canonical Ltd được sử dụng trên hệ điều hành Ubuntu / Debian. Bạn có thể tham khảo tài liệu về Upstart tại đây: Upstart Document

– Hiển thị tất cả các dịch vụ

initctl list

– Hiển thị toàn bộ dịch vụ và trạng thái hoạt động của dịch vụ đó.

initctl list | awk '{ print $1 }' | xargs -n1 initctl show-config

2 – BẢN VẼ Hệ thống

Hệ thống UNIX V là một trong những phiên bản thương mại đầu tiên của hệ điều hành Unix. Nó được phát triển bởi AT&T và phát hành lần đầu tiên vào năm 1983. Bạn có thể tìm thấy tài liệu về Hệ thống V tại đây: Tài liệu Hệ thống V

– Hiển thị danh sách dịch vụ

service --status-all

# Hoặc

# Init scripts:
ls /etc/init.d/

# Runlevel symlinks:
ls /etc/rc*.d/

Ví dụ: bạn có thể thấy trên máy chủ Linux của mình có một dịch vụ Nginx sẽ được khởi động khi máy chủ được khởi động.

3 – Hệ thống DỄ DÀNG

SystemD là một hệ thống init được sử dụng trong các bản phân phối Linux để khởi động không gian người dùng và quản lý tiến trình (Quy trình hệ thống) sau khi khởi động.

– Hiển thị danh sách dịch vụ

systemctl list-unit-files --type=service

# Hoặc

ls /lib/systemd/system/*.service /etc/systemd/system/*.service

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment