Chia sẻ kiến thức

Lệnh command Linux chuyển file SSH Key sang file .ppk (Putty)

0

Khi bạn muốn kết nối SSH bằng một số phần mềm như PuTTy, Filezilla. Sau đó, bạn cần chuyển đổi File Key ssh thành File có phần mở rộng ppk. Nếu bạn sử dụng một HDH Linux thì hãy sử dụng công cụ phổ biến PuTTYgen để làm điều đó.

Đầu tiên bạn cần cài đặt Putty Tools

# Ubuntu/Debian
sudo apt install putty-tools

# Fedora
sudo dnf install putty

# RHEL/CentOS
sudo yum install putty

# ARCH Linux
pacman -S putty

sau đó sử dụng lệnh sau để thực hiện chuyển đổi

puttygen keyname -o keyname.ppk

Trên Windows bạn có thể sử dụng công cụ tải PuTTYgen tại đây

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment