Chia sẻ kiến thức

QR Code là gì? Tạo mã QR Code đơn giản với Python

0

Hiện nay, QR Code đã trở nên phổ biến trong tất cả các ngành. Máy đọc mã vạch có thể đọc và lấy thông tin từ mã vạch. Điều bạn sẽ ngạc nhiên là mã vạch QR Code có thể được tạo khá dễ dàng và được hỗ trợ bởi các thư viện của nhiều ngôn ngữ. Trong bài viết này, vinasupport.com sẽ hướng dẫn các bạn tạo mã QR Code bằng Python 3 cực kỳ đơn giản.

Mã QR là gì?

Mã QR (viết tắt của.) Mã phản hồi nhanh) là một loại mã vạch ma trận (hay mã vạch hai chiều) được phát minh vào năm 1994 bởi công ty Denso Wave của Nhật Bản. Mã vạch là một nhãn quang học có thể đọc được bằng máy có thể chứa thông tin về mặt hàng mà nó được gắn vào.

Cài đặt thư viện qrcode bằng Python

Để tạo mã QR, chúng tôi sử dụng thư viện qrcode rất dễ cài đặt chỉ với 1 dòng lệnh pip

pip install qrcode

Ngoài ra, bạn cần cài đặt Thư viện hình ảnh để xuất hình ảnh

pip install Image

Hướng dẫn tạo mã QR Code bằng Python

Đầu tiên chúng ta phải nhập thư viện

# Importing library
import qrcode

Sau đó, tạo dữ liệu để mã hóa

# Data to be encoded
data="Hello world. We are vinasupport.com team"

Sau đó thực hiện mã hóa dữ liệu

# Encoding data using make() function
img = qrcode.make(data)

Cuối cùng xuất ra File Mã QR

# Saving as an image file
img.save('vinasupport.png')

Kết quả:

Hãy thử mở ứng dụng đọc mã QR từ điện thoại của bạn để xem đó có phải là thứ bạn muốn không!

Tóm tắt mã của chúng tôi sẽ là:

# Importing library
import qrcode

# Data to be encoded
data="Hello world. We are vinasupport.com team"

# Encoding data using make() function
img = qrcode.make(data)

# Saving as an image file
img.save('vinasupport.png')

Ngoài ra, chúng tôi có thể thay đổi kích thước và màu sắc như sau:

# Importing library
import qrcode

# Data to encode
data = "vinasupport.com is the best IT Website"

# Creating an instance of QRCode class
qr = qrcode.QRCode(version=1,
          box_size=10,
          border=5)

# Adding data to the instance 'qr'
qr.add_data(data)

qr.make(fit=True)
img = qr.make_image(fill_color="red",
          back_color="white")

img.save('vinasupport-2.png')

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment