Chia sẻ kiến thức

Tắt ứng dụng ẩn để Ubuntu khởi động nhanh hơn

0

Giống như Windows, Ubuntu luôn có các ứng dụng đang chạy vì vậy trong quá trình khởi động Ubuntu (Ứng dụng khởi động). Có một số ứng dụng cần thiết nhưng cũng có một số ứng dụng ít được bạn sử dụng. Vì vậy, tắt chúng sẽ giúp Ubuntu của bạn khởi động nhanh hơn. Và đó cũng là công việc đầu tiên tôi làm sau khi cài đặt Ubuntu.

Cách tắt các ứng dụng khởi động trong nền với Ubuntu

Start từ Ubuntu 12.04, trình quản lý “Ứng dụng Khởi động” chỉ hiển thị một số ứng dụng nhất định. Và một số ứng dụng khác đang ở trạng thái ẩn. Để tắt các chương trình này, hãy làm như sau.

1. Mở terminal bằng cách nhấn tổ hợp phim (Ctrl + Alt + t) hoặc tìm kiếm và mở ứng dụng Terminal trên thanh Unity

2. Thực hiện lệnh sau trên Terminal

sudo sed -i "s/NoDisplay=true/NoDisplay=false/g" /etc/xdg/autostart/*.desktop

3. Đóng cửa sổ Terminal và bây giờ bạn sẽ thấy tất cả các chương trình khởi động cùng Ubuntu.

Các chương trình bạn có thể tắt là:

– Màn hình sao lưu
– Chia sẻ máy tính để bàn
– Chia sẻ File cá nhân
– Cập nhật trình thông báo
-….

Nguồn vinasupport.com

Leave a comment