Chia sẻ kiến thức

Thiết lập hỗ trợ cú pháp cho Jquery và các thư viện Javascript trên PHPStorm

0

Khi mình thực thi code Jquery trên PHPStorm thì gặp một vấn đề là nó không hỗ trợ cú pháp của Jquery và báo như bên dưới.

hàm hoặc phương thức chưa được giải quyết $()

Vì PHPStorm không nhận ra rằng bạn đã nhập bằng thư viện Jquery nên bạn cần thêm hỗ trợ Jquery như sau:

Bước 1: Đi đến [ File ] => [ Settings ] => [ Languages & Frameworks ] => [ Libraries ] => Bấm [ Download ]

Bước 2: Chọn thư viện Jquery rồi click [ DOWNLOAD AND INSTALL ] để cài đặt.

Vì vậy, bây giờ PHPStorm hỗ trợ mã Jquery.

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment